web漫画 胎界主 第二部 ロックヘイム

web漫画 胎界主 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
前頁

──


対象を
特定せず状況を
「仮設の事態」として
捉える
仮定< >を
中心に置いて
展開しつつ「ピュア自身の
防衛手段を
講じる」という

周辺思考に切り替える